IE Warning
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
 
 
 
 

KRNOHÁRI

MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA

 

 Mužská spevácka skupina Krnohári vznikla skoro po polročnom sa hľadaní a úvah na podnet Petra Bartoša v decembri roku 2011. V decembri r.2011 sa v Penzióne u Gondov stretli zakladajúci členovia: P.Bartoš, O.Potančok, J.Gonda, P.Bacušan, J.Francisty J.Kán a P.Trajteľ. Základnou myšlienkou vzniku speváckej skupiny bolo poznanie, že ako účastníci krnohových pretekov, kde sa spievajú ľudové pesničky z nášho regiónu, sme nevedeli odspievať skoro ani jednu pieseň do konca, nakoľko sme nepoznali slová danej piesne.

Po zoznámení sa s textami vybraných piesní sme sa dohodli na termínoch skúšok a mieste stretávania sa. Prvé stretnutia boli v spomínanom Penzióne u Gondov každú stredu sa tam za doprovodu harmonikára O.Potančoka zazneli aj prvé ľudové piesne v podaní Krnohárov.
V januári r.2012 nám ponúkla spoluprácu pani Kružliaková vedúca odboru Sociálnych vecí Mestského úradu Brezno a od 1.2.2012 sme sa stretávali v Komunitnom centre Plamienok v Zadných Halnach. Táto skutočnosť zásadným spôsobom ovplyvnila našu činnosť, nakoľko sme sa mohli stretávaľ vo väčších a lepších priestoroch, kde sme svojou prítomnosťou nikoho neobmedzovali a hlavne mohli sme prijímať nových členov.

 Tak sa postpne pridávali: E.Duhan, J.Kupec, J.Krnáč, J.Katona, F.Majerčík, MVDR.P.Remiar , M.Červienka, J.Štulajter, E. Braceník a odišiel P.Trajteľ.
V tomto čase má spevácka skupina Krnohári 13 členov. Veľkým prínosom bol príchod J.Krnáča, ktorý sa stará o hudobnú prípravu, techniku spievania a hudobné sprevádzanie. Prvé verejné vystúpenie sme absolvovali vo februári 2012 na Páračkách, ktoré zorganizovali ženy Nezábudky pri komunitnom centre Plamienok v Zadných Halnach.
Potom nasledovali ďalšie vystúpenia: Krnačky Mýto pod Ďumbierom, Deň matiek KC Plamienok ,
Dni mesta Brezna- Hlavné pódium, Anna bál Motorstop Zadné Halny.

 Spevácka skupina Krnohári je stabilizované zoskupenie spevákov s chuťou učiť sa, zdokonaľovať sa a prinášať radosť sebe a iným, kvalitným prednesom ľudových piesní z nášho regiónu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vás v novom roku.

Peter Bartoš

 

 

 

5.výročie založenia mužskej speváckej skupiny

KRNOHÁRI

 

img_7096

 

 

 

 

Vystúpenia a akcie

Účinkovanie na akciách

 

Spevácka skupina Krnohári má za sebou už množstvo úspešných akcií a vystúpení. Ak máte záujem o naše vystúpenie neváhajte nás kontaktovať pomocou formuláru prípadne na e-mailové adresy: krnohy@post.sk
fmajercik@gmail.com
Peter Bartoš
Organizačný vedúci speváckej skupiny Krnohári.

 

Vystúpenia Krnohárov

Videozáznamy z vystúení

 

Vystúpenia speváckej skupiny Krnohári pribúdajú a preto sme sa rozhodli pridať sekciu VIDEOGALÉRIA. Keďže sme spevácka skupina môžeme Vám takto bližšie a živšie priblížiť naše vystúpenia.

 

Vstúpte do videogalérie

 

ingridwplk